Đang truy cập: Trang chủ > Phụ Kiện Điện Thoại > SONY XPERIA > SONY XPERIA Z > Ốp lưng SONY XPERIA Z > Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)

Các sản phẩm đã xem

Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)

  • Giá Bán: 0 VNĐ
  • Số lần xem sản phẩm: 4956
  • Tổng cộng:
  • Số lượng:
    Hoặc mua nhanh qua
  •  

 

Tính năng

Bài viết

Hình ảnh thật

Video

Hình ảnh
Hình ảnh

phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E) 


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


phụ kiện sony Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)


Sản phẩm có kèm một miếng dán màn hình mặt trước

  - Ốp lưng chính hãng Leather cho SONY Xperia Z(SO-02E)

- Đặc tính : Ốp giả da rất đẹp  

- Tags: Xem thêm phụ kiện cho Sony Xperia Z