Đang truy cập: Trang chủ > Điện Máy Nội Địa Nhật > Điện Thoại Nhật > Dịch vụ > UNLOCK mở điện thoại Nhật > UNLOCK SONY > Giải mã Xperia Tablet Z2 unlock Xperia Tablet Z2 mở mạng Xperia Tablet Z2 bẻ khóa Xperia Tablet Z2

Giải mã Xperia Tablet Z2 unlock Xperia Tablet Z2 mở mạng Xperia Tablet Z2 bẻ khóa Xperia Tablet Z2

 • Giá cửa hàng: 450.000 VNĐ
 • Số lần xem sản phẩm: 4385
 • Giải mã Xperia Tablet Z2 unlock Xperia Tablet Z2 mở mạng Xperia Tablet Z2 bẻ khóa Xperia Tablet Z2
  Giải mã Xperia Z2 SGPT511 unlock Xperia Z2 SGPT511 mở mạng Xperia Z2 SGPT511 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT511
  Giải mã Xperia Z2 SGPT512 unlock Xperia Z2 SGPT512 mở mạng Xperia Z2 SGPT512 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT512
  Giải mã Xperia Z2 SGPT521 unlock Xperia Z2 SGPT521 mở mạng Xperia Z2 SGPT521 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT521

  Giải mã, bẻ khóa, unlock, mở mạng bằng mua code, thời gian có code từ 1-7 ngày. Chỉ cần imei của máy.

  Trước khi đặt mua code bạn cần kiểm tra xem máy bạn còn có thể unlock được không bằng cách:

  Không cho thẻ SIM vào máy và bật máy lên, sau đó ấn *#*#7378423#*#* ở màn hình quay số điện thoại

  Chọn Service Info tiếp theo là Simlock. Nếu x ở Network và không phải số 0 (nhiều máy sẽ là Unlimit) ở bên cạnh thì bạn có thể unlock

  Nếu x ở Network và số 0 ở bên cạnh thì nghĩa là máy của bạn không thể unlock bằng code được.

  Sau khi điền code, điện thoại sử dụng được hết các tính năng : Full sóng, sóng ổn định với tất cả các mạng tại việt nam và nước ngoài, sử dụng được wifi, 3g, cài app, cài game,uprom, chạy lại phần mềm.....

  Không khóa mạng lại khi uprom, update....

 • Tổng cộng:
 • Số lượng:
  Hoặc mua nhanh qua
 •  

 

Bài viết

Giải mã Xperia Tablet Z2 unlock Xperia Tablet Z2 mở mạng Xperia Tablet Z2 bẻ khóa Xperia Tablet Z2
Giải mã Xperia Z2 SGPT511 unlock Xperia Z2 SGPT511 mở mạng Xperia Z2 SGPT511 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT511
Giải mã Xperia Z2 SGPT512 unlock Xperia Z2 SGPT512 mở mạng Xperia Z2 SGPT512 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT512
Giải mã Xperia Z2 SGPT521 unlock Xperia Z2 SGPT521 mở mạng Xperia Z2 SGPT521 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT521

Giải mã, bẻ khóa, unlock, mở mạng bằng mua code, thời gian có code từ 1-7 ngày. Chỉ cần imei của máy.

Trước khi đặt mua code bạn cần kiểm tra xem máy bạn còn có thể unlock được không bằng cách:

Không cho thẻ SIM vào máy và bật máy lên, sau đó ấn *#*#7378423#*#* ở màn hình quay số điện thoại

Chọn Service Info tiếp theo là Simlock. Nếu x ở Network và không phải số 0 (nhiều máy sẽ là Unlimit) ở bên cạnh thì bạn có thể unlock

Nếu x ở Network và số 0 ở bên cạnh thì nghĩa là máy của bạn không thể unlock bằng code được.

Sau khi điền code, điện thoại sử dụng được hết các tính năng : Full sóng, sóng ổn định với tất cả các mạng tại việt nam và nước ngoài, sử dụng được wifi, 3g, cài app, cài game,uprom, chạy lại phần mềm.....

Không khóa mạng lại khi uprom, update....

Giải mã Xperia Tablet Z2 unlock Xperia Tablet Z2 mở mạng Xperia Tablet Z2 bẻ khóa Xperia Tablet Z2
Giải mã Xperia Z2 SGPT511 unlock Xperia Z2 SGPT511 mở mạng Xperia Z2 SGPT511 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT511
Giải mã Xperia Z2 SGPT512 unlock Xperia Z2 SGPT512 mở mạng Xperia Z2 SGPT512 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT512
Giải mã Xperia Z2 SGPT521 unlock Xperia Z2 SGPT521 mở mạng Xperia Z2 SGPT521 bẻ khóa Xperia Z2 SGPT521

Giải mã, bẻ khóa, unlock, mở mạng bằng mua code, thời gian có code từ 1-7 ngày. Chỉ cần imei của máy.

Trước khi đặt mua code bạn cần kiểm tra xem máy bạn còn có thể unlock được không bằng cách:

Không cho thẻ SIM vào máy và bật máy lên, sau đó ấn *#*#7378423#*#* ở màn hình quay số điện thoại

Chọn Service Info tiếp theo là Simlock. Nếu x ở Network và không phải số 0 (nhiều máy sẽ là Unlimit) ở bên cạnh thì bạn có thể unlock

Nếu x ở Network và số 0 ở bên cạnh thì nghĩa là máy của bạn không thể unlock bằng code được.

Sau khi điền code, điện thoại sử dụng được hết các tính năng : Full sóng, sóng ổn định với tất cả các mạng tại việt nam và nước ngoài, sử dụng được wifi, 3g, cài app, cài game,uprom, chạy lại phần mềm.....

Không khóa mạng lại khi uprom, update....