Đang truy cập: Trang chủ > Điện Máy Nội Địa Nhật > Điện Thoại Nhật > Dịch vụ > Việt hóa điện thoại Nhật > Tiếng việt SC02F Tiếng việt Galaxy J Tiếng Việt Galaxy J SC02F
Tiếng việt SC02F Tiếng việt Galaxy J Tiếng Việt Galaxy J SC02FTiếng việt SC02F Tiếng việt Galaxy J Tiếng Việt Galaxy J SC02F

 • Giá cửa hàng: 200.000 VNĐ
 • Số lần xem sản phẩm: 11491
 • Tiếng việt SC02F Tiếng việt Galaxy J Tiếng Việt Galaxy J SC02F
  Việt hóa điện thoại Nhật SC-02F - Viết tiếng Việt cho điện thoại Nhật SC-02F
  Việt hóa Docomo Samsung Galaxy J SC-02F - Viết tiếng Việt cho Docomo Samsung Galaxy J SC-02F
  Việt hóa Galaxy J SC-02F - Viết tiếng Việt cho Galaxy J SC-02F 
  Rom tiếng việt mới nhất Android 4.4.2 
  Không bị lỗi Tin nhắn và gọi điện
 • Tổng cộng:
 • Số lượng:
  Hoặc mua nhanh qua
 •  

 

Thông tin sản phẩm

Bài viết

 
 Hình ảnh chụp màn hình của chiếc Samsung Galaxy J đã được up lên
Android 4.4.2 và được Việt hóa thành công tại
Congnghenhat.vn
Không bị các lỗi nghe, gọi, nhắn tin:

Hình ảnh
Hình ảnh:  Hình ảnh chụp màn hình của chiếc Samsung Galaxy J đã được up lên

Android 4.4.2 và được Việt hóa thành công tại
Congnghenhat.vn
:Tiếng việt SC02F Tiếng việt Galaxy J Tiếng Việt Galaxy J SC02F
Việt hóa điện thoại Nhật SC-02F - Viết tiếng Việt cho điện thoại Nhật SC-02F
Việt hóa Docomo Samsung Galaxy J SC-02F - Viết tiếng Việt cho Docomo Samsung Galaxy J SC-02F
Việt hóa Galaxy J SC-02F - Viết tiếng Việt cho Galaxy J SC-02F 
Rom tiếng việt mới nhất Android 4.4.2 
Không bị lỗi Tin nhắn và gọi điện
 Tiếng việt SC02F Tiếng việt Galaxy J Tiếng Việt Galaxy J SC02F
Việt hóa điện thoại Nhật SC-02F - Viết tiếng Việt cho điện thoại Nhật SC-02F
Việt hóa Docomo Samsung Galaxy J SC-02F - Viết tiếng Việt cho Docomo Samsung Galaxy J SC-02F
Việt hóa Galaxy J SC-02F - Viết tiếng Việt cho Galaxy J SC-02F 
Rom tiếng việt mới nhất Android 4.4.2 
Không bị lỗi Tin nhắn và gọi điện