Đang truy cập: Trang chủ > Điện Máy Nội Địa Nhật > Điện Thoại Nhật > Dịch vụ > UNLOCK mở điện thoại Nhật > UNLOCK SHARP > Giải mã 007SH mở mạng 007SH Unlock 007SH bẻ khóa 007SH

Giải mã 007SH mở mạng 007SH Unlock 007SH bẻ khóa 007SH

 • Giá cửa hàng: 750.000 VNĐ
 • Số lần xem sản phẩm: 8968
 • Giải mã 007SH mở mạng 007SH Unlock 007SH bẻ khóa 007SH

  Giải mã Sharp 007SH mở mạng Sharp 007SH Unlock Sharp 007SH bẻ khóa Sharp 007SH

  Giải mã Softbank 007SH mở mạng Softbank 007SH Unlock Softbank 007SH bẻ khóa Softbank 007SH

  - điều kiện để có thể Unlock mở mạng được ; các bạn kiểm tra  trong phần About Phone của máy phải là bản
  Build nember ;S0058 trở xuống S005xx.

  - Phương pháp : Sử dụng phần mềm, không lệch IMEI so với tem đằng sau máy, không tháo máy.
 • Tổng cộng:
 • Số lượng:
  Hoặc mua nhanh qua
 •  

 

Bài viết

Giải mã 007SH mở mạng 007SH Unlock 007SH bẻ khóa 007SH

Giải mã Sharp 007SH mở mạng Sharp 007SH Unlock Sharp 007SH bẻ khóa Sharp 007SH

Giải mã Softbank 007SH mở mạng Softbank 007SH Unlock Softbank 007SH bẻ khóa Softbank 007SH

- điều kiện để có thể Unlock mở mạng được ; các bạn kiểm tra  trong phần About Phone của máy phải là bản
Build nember ;S0058 trở xuống S005xx.

- Phương pháp : Sử dụng phần mềm, không lệch IMEI so với tem đằng sau máy, không tháo máy.

Giải mã 007SH mở mạng 007SH Unlock 007SH bẻ khóa 007SH thành bản free sim.
Không dùng sim ghép, không ghép sim trong. Lắp sim vào có sóng luôn, không phải mồi sóng, kích sóng, dùng 3G vẫn nhận cuộc gọi bình thường.

- Phương pháp : Sử dụng phần mềm,không lệch IMEI so với đằng sau máy, không tháo máy, thời gian unlock, bẻ khóa hết 3h-4h.

- điều kiện để có thể Unlock mở mạng được ; các bạn kiểm tra  trong phần About Phone của máy phải là bản Build nember ;S0058 trở xuống S005xx.

     

- Build nember ;S0058 trở xuống S005xx.